ФИРМЕН САЙТСТРОИТЕЛНАФИРМА ЕЛ ТЕЛ 2005 ООД - Информация за сайта
Неделя, 25.06.2017, 08:12
Добре дошли Гост | RSS

През годините на  пазара в строителството, „ЕЛ-ТЕЛ-2005” утвърждава своето място  и позиция с  качество, конкурентна цена на своята работа и спазване на поетите срокове.

         На нашите инвеститори и клиенти предлагаме прецизно изпълнение съгласно българските и европейски норми, стриктно спазване на договорените ни задължения.

         За цялостното изпълнение на нашите обекти разполагаме с висококвалифициран инженерно – технически персонал и специализирани строителни кадри.

         Личният състав на фирмата включва екип от  инженерно – технически кадри, оперативно ръководство, квалифицирани работници   – всички с трудовоправни отношения с Управителя, съгласно действащото законодателство.

         Фирмата разполага с оптималния ресурс от техническо оборудване, съоръжения, транспортни средства и инструментариум, необходими за изпълнение на поставените от нашите клиенти изисквания при строителството, което позволява да се осъществи пълен затворен цикъл на строителния процес.

                  За осъществяване на водената от ръководството на фирмата политика на управление, усилията на целия състав са насочени в следните направления:


* Утвърждаване на фирма „ЕЛ-ТЕЛ-2005” ООД като конкурентен изпълнител на строително монтажни работи, довършителни и ремонтни услуги в съответствие с действащите български и европейски норми;

* Поддържане на високо ниво на качеството на строително монтажните и електро инсталационни дейности;

* Ефективно използване на човешките и финансови ресурси, наличните технически средства и материали;

* Ефективно управление на дейностите, свързани с намаляване рисковете за здравето и безопасността  на персонала, съгласно действащите нормативни документи.BGtop